Στην τέταρτη συνάντηση του μηνιαίου εργαστηρίου θα ασχοληθούμε με το ζήτημα των κοινωνικών υποδομών, εξετάζοντας το ενδέχομενο  και τις παραμέτρους συλλογικών λύσεων για τη στέγαση αναγκών όπως η φροντίδα και  κοινωνικοποίηση  ηλικιωμένων  και μικρών παιδιών, αλλά και γενικότερα η συνεύρεση και η συνύπαρξη σε επίπεδο γειτονιάς. Σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέργειες με το Δημόσιο (πχ. παραχώρηση κτιρίων) ή σε πιο βαθμό κάποιες από τις ανάγκες θα μπορούσαν να καλύφθουν  με αξιοποίηση υπάρχοντων πολιτικών και προγραμμάτων;

 


Πρωτοβουλία Κατοίκων Εξαρχείων
exarchia.pblogs.gr
https://www.facebook.com/protovoulia.katoikon.exarcheion/

Co-Hab Athens
cohabathens.com
cohabathens@gmail.com