Δευτέρα 07 Μαΐου, στις 19:30, Καλλιδρομίου 50
Με την 5η συνάντηση του εργαστηρίου ολοκληρώθηκε  ο πρώτος κύκλος  που στόχο είχε την ανίχνευση αναγκών μέσα από μια εισαγωγική και 4 θεματικές συζητήσεις
(1. Περί πολυκατοικίας, 2. Πλειστηριασμοί, 3. Κοινωνικές υποδομές για ευάλωτες ομάδες, 4. Κενά και εγκαταλειμμένα διαμερίσματα και κτήρια).
Ξεκινώντας από αυτή την Δευτέρα, στην Β’ φάση  θα προσπαθήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τους αρχικούς στόχους του εργαστηρίου και να προσεγγίσουμε πιο συγκεκριμένα ένα ή περισσότερα από τα σενάρια  τα οποία φάνηκε να προέκυψαν μετά από κάθε θεματική συζήτηση:
– ένας συνεταιρισμός διαχείρισης πολυκατοικιών σε επίπεδο γειτονιάς
– ένας χώρος- δομή ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και διεύρυνσης της συζήτησης για τους πλειστηριασμούς και την κατοικία
– ένας συνεταιρισμός-‘Bad bank’ για τη “διάσωση” εκπλειστηριαζόμενων ακινήτων
– μια μικτών χρήσεων αξιοποίηση ακινήτου δημοσίου με έμφαση στη στέγαση/φροντίδα/κοινωνικοποίηση ηλικιωμένων (‘σαν’ ΚΑΠΗ)
– ένας συνεταιρισμός κατοικίας/πολλαπλών χρήσεων και δραστηριοτήτων (& ενεργειακή κοινότητα;) που θα διεκδικήσει κενό ή εγκαταλειμμένο κτήριο
Θα συναποφασίσουμε το θέμα/ ή τα θέματα και την μέθοδο εργασίας.

Πρωτοβουλία Κατοίκων Εξαρχείων
exarchia.pblogs.gr
https://www.facebook.com/protovoulia.katoikon.exarcheion/

Co-Hab Athens
cohabathens.com
cohabathens@gmail.com