Η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του εργαστηρίου ήταν συνάντηση γνωριμίας. Αρκετοί από μας είχαμε βρεθεί και στο UniverSSE τον περασμένο Ιούνιο, αλλά υπήρχαν και νέα πρόσωπα. Από τη συζήτηση στο UniverSSE είχαν προκύψει τα βασικά θέματα προς διερεύνηση, όμως αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που τα διάφορα θέματα θα τίθονταν με τέτοιο τρόπο ώστε οι συμμετέχοντες να οδηγηθούμε σταδιακά στην πρακτική προσέγγισή τους. Συνεπώς, σκοπός ήταν να εκφραστούν αρχικά από τον καθένα και την καθεμία τα προβλήματα, οι έννοιες και οι αγωνίες μας, οι ελπίδες και οι στόχοι.

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες θα θέλαμε να δούμε την ευόδωση του εγχειρήματος με πρακτικούς όρους, με τη μορφή μιας ή περισσότερων υλοποιήσιμων δράσεων που θα βοηθήσουν έμπρακτα τη ζωή των κατοίκων ενός ή περισσότερων κτηρίων ή μιας γειτονιάς. Επιπλέον, από πολλούς εκφράστηκε η επιθυμία το αποτέλεσμα του εργαστηρίου να μπορέσει να φανεί χρήσιμο και σε άλλους ανθρώπους και άλλες γειτονιές, για την αντιμετώπιση παρεμφερών προβλημάτων. Με τη μορφή ενός οδηγού ίσως;

Ξεκινήσαμε μιλώντας όλοι λίγο για τον εαυτό μας, για τον λόγο που συμμετέχουμε και για την ιδανική εξέλιξη που φανταζόμαστε ότι θα μπορούσε να έχει ή που θα θέλαμε να έχει το εργαστήριο.

Προτάθηκε, έπειτα, να καταγραφούν οι ανάγκες των κατοίκων-συμμετεχόντων, ενδεχομένως μέσω ερωτηματολογίου, έτσι ώστε να προκύψουν με αυτό τον τρόκπο οι κατευθύνσεις και τα συγκεκριμένα θέματα με τα οποία θα θέλουμε να ασχοληθούμε. Εκφράστηκε η άποψη ότι τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να γίνουν σε μικρή κλίμακα, ώστε να καταγραφούν έστω οι δικές μας εμπειρίες και ανάγκες, καθώς, ούτως ή άλλως, μια μεγάλης κλίμακας έρευνα, 1) δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, 2) δεν θα είναι αντιπροσωπευτική, 3) θα απέκλειε κόσμο, 4) θα έτεινε προς μια ποσοτικοποίηση, που δεν μας ενδιαφέρει (ακόμα και να μπορούσαμε να την κάνουμε).

Στην πορεία της συζήτησης, και παράλληλα με την κουβέντα για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουμε, αναφέρθηκαν διάφορες ιστορίες, στοιχεία και προβλήματα από τη γειτονιά ή από μεμονωμένες πολυκατοικίες.

 

Για τη συνέχεια, κλίναμε στα εξής:

Να καταγράψουμε-διηγηθούμε τις προσωπικές εμπειρίες μας, έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι ανάγκες του καθενός και να αναδειχθούν έτσι σαφέστερα οι κατευθύνσεις που θα θέλαμε να πάρει το εργαστήριο και, ως εκ τούτου, το αντικείμενο των αντίστοιχων ομάδων εργασίας.

Επισημάνθηκε ότι χρειάζεται ακόμα να ζυμωθεί η ομάδα μέσω αυτής της διαδικασίας, να γνωριστούμε καλύτερα για να δούμε πώς θα βαδίσουμε μαζί. Ειπώθηκε επίσης ότι διάφορες από τις δράσεις που προτάθηκαν έχουν ήδη γίνει και καλό θα ήταν να μην επαναληφθούν.

Έγινε κουβέντα για την ανάγκη να ενεργοποιηθούν κάτοικοι τους οποίους αφορούν τα προβλήματα που απαριθμήθηκαν, και για τους τρόπους προσέγγισης της ευρύτερης γειτονιάς. Το σημείο αυτό συνδέεται με τη λογική της οικονομίας κλίμακας και με την ανατροπή της λογικής της ανάθεσης. Αναφέρθηκε ότι ενδεχομένως κάτι ευφάνταστο να τραβούσε την προσοχή του κόσμου, καθώς επίσης ότι χρειάζεται και όραμα που θα καθοδηγεί τις δράσεις.

Δεν αποφασίστηκε αν θα συζητάμε κάθε φορά κι από μία θεματική, μιας και όλες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και χρειαζόμαστε χρόνο για την επεξεργασία της καθεμίας, ή αν θα τις δουλεύουμε παράλληλα, καθώς μοιάζουν αλληλένδετες. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν υποομάδες που θα δουλεύουν πιο συστηματικά πάνω στη θεματική του ενδιαφέροντός τους και θα παρουσιάζουν σε κάθε συνάντηση την πορεία της δουλειάς τους στους υπόλοιπους.

Οι συναντήσεις θα είναι μηνιαίες, κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, ωστόσο, αν προκύψει ενδιαφέρον και ανάγκη, μπορεί οι συμμετέχοντες ή οι υποομάδες που θα ασχολούνται με κάτι συγκεκριμένο να βρίσκονται και συχνότερα.

Οι θεματικές που αναφέρθηκαν συνοψίζονται παρακάτω:

ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ)

  • ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ/ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ & ΚΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ/ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ στις ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
  • ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
  • ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΑΣΤΕΓΟΥΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ…
  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στους ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ/ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

1)      Ερωτηματολόγιο >

2)      Τεκμηρίωση και Δημοσιοποίηση: Μπλογκ, συγκέντρωση υλικού, παραδείγματα, αρθρογραφία κλπ. >

3)      Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία (Κ.Α.Λ.Ο., Ενεργειακή Κοινότητα, Συνεταιρισμός γειτονιάς, πολεοδομικά εργαλεία…) >

4)      Καταγραφή κτιριακού αποθέματος και αγοράς (χαρτογράφηση, τυπολογίες κενών/διαθέσιμων ακινήτων, κατάσταση και ανάγκες για επισκευές, τιμές αγοράς, ζήτηση…) >

Για την καταγραφή του εργαστηρίου και την μεταξύ των μελών επικοινωνία στο ενδιαμέσο των συναντήσεων  αποφασίστηκε η χρήση ενός online εργαλείου συλλογικής συγγραφής και μιας κοινής mailing list.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s