#5 Παραδείγματα από άλλες χώρες

Στη διάρκεια της έρευνάς μας, μέσα από εργαστήρια, επιτόπιες επισκέψεις και συναντήσεις ανταλλαγής γνώσης, έχουμε έρθει σε επαφή με ερευνητές και συμμετέχουσες σε εγχειρήματα συνεργατικής κατοικίας από άλλες χώρες. Αυτά μας ενέπνευσαν, και αποτέλεσαν τον οδηγό στο να διαμορφώσουμε προτάσεις προσαρμοσμένες στα ελληνικά δεδομένα.

Παρακάτω, παρουσιάζουμε τα εγχειρήματα που θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, αφενός, για την ευρηματικότητα των λύσεων που προτείνουν σχετικά με τη νομική τους μορφή και την εύρεση χρηματοδότησης, αφετέρου για τις πρακτικές και στρατηγικές συνεργασίας που δημιούργησαν, καθώς κατόρθωσαν να διατηρήσουν συνεκτική την ομάδα στη μακρά διάρκεια της προεργασίας του έργου.  Άλλα, πάλι, γιατί κατόρθωσαν να υλοποιηθούν σε δύσκολα περιβάλλοντα όπως το δικό μας (αντίξοο θεσμικό-χρηματοδοτικό πλαίσιο), δίνοντάς μας αισιοδοξία για την επιτυχία ενός πρώτου εγχειρήματος στην Ελλάδα. Η κοινή διαπίστωση είναι ότι η υλοποίηση του πρώτου εγχειρήματος που ανοίγει τον δρόμο είναι πιο δύσκολη και απαιτεί περισσότερο χρόνο, ενώ αυτά που ακολουθούν γίνονται πολύ πιο γρήγορα.